Fotorelacja ze spotkania w Ostrowitem

W dniu 3 marca 2020 r. w Ostrowitem odbyło się spotkanie pt. „Kosznajderia Współcześnie
– w poszukiwaniu tożsamości”. Podczas spotkania prof. Cezary Obracht-Prondzyński zaprezentował
i omówił wyniki badań naukowych uzyskanych w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Gdański pt. „Tradycja Dla Rozwoju”.Na spotkaniu pojawiło się liczne grono zaproszonych gości, mieszkańców, liderów lokalnej społeczności oraz przedstawicieli władzy samorządowej.