Umowa ramowa – zobowiązania


1.Raport z ewaluacji LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 23 lit. d umowy ramowej
/publikacja w terminie – zgodnie z LSR/
Raport ewaluacyjny za 2016 r.
Raport ewaluacyjny za 2017 r.
Raport ewaluacyjny za 2018 r.
Raport ewaluacyjny 2016 – 2018 r.
Raport ewaluacyjny za 2019 r.
2.Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. b umowy ramowej
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2016
/publikacja 28.02.2017 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2017
/publikacja 28.02.2018 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2018
/publikacja 28.02.2019 r./
Informacja koszty funkcjonowania LGD 2019
/publikacja 02.01.2020 r./

3.Treść umowy ramowej wraz z aktualnymi załącznikami
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. c umowy ramowej
umowa ramowa z dnia 23 maja 2016 r.
aneks nr 1 z dnia 5 sierpnia 2016 r.
aneks nr 2 z dnia 13 czerwca 2017 r.
aneks nr 3 z dnia 30 czerwca 2017 r.
aneks nr 4 z dnia 19 marca 2018 r.
aneks nr 5 z dnia 11 lutego 2019 r.
aneks nr 6 z dnia 23 maja 2019 r.
aneks nr 7 z dnia 10.01.20120 r.
Aktualne załączniki do umowy
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy
Harmonogram planowanych naborów wniosków
Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR
Regulamin organu decyzyjnego
Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą
Opis stanowisk
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD
4.Statut LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. d umowy ramowej
Statut Stowarzyszenia LGD Sandry Brdy
5. Lista członków LGD, Zarządu LGD oraz organu decyzyjnego LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. e umowy ramowej
Członkowie LGD
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. f umowy ramowej
Organ decyzyjny LGD
Członkowie Zarządu LGD
6. Konkursy
1) Ogłoszenie o naborze wniosków LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. i umowy ramowej
2) Informacje o wybranych operacjach zgodnych z LSR
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. h umowy ramowej
3) Protokoły z posiedzeń organu decyzyjnego
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. j umowy ramowej
Nabór nr 1/2016 (podjęcie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 2/2016 (rozwój działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 3/2016 (zachowanie dziedzictwa lokalnego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 4/2018
Anulowany
Nabór nr 5/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 6/2016 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 7/2018 (podejmowanie działalności gospodarczej)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 8/2018 (niekomercyjna infrastruktura turystyczna)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 9/2018 (Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 10/2018 (OZE)

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 11/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 12/2018

1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków (brak wniosków)
Nabór nr 13/2018 (
2.3.1. „Infrastruktura społeczna jako baza rozwoju lokalnych inicjatyw)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 14/2018 (1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 15/2018 (OZE)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 16/2018
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Nabór nr 17/2018 (2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego)
1) Ogłoszenie o naborze
2) Rejestr złożonych wniosków
3) Informacja o wybranych operacjach + protokół
Informacja o zamiarze podjęcia operacji własnych LGD
Przedsięwzięcie 1.2.2
Przedsięwzięcie 2.2.1
Informacja o wyborze operacji własnych
Przedsięwzięcie 1.2.2
Przedsięwzięcie 2.2.1
7. Harmonogram realizacji planu komunikacji
– § 5 ust. 1 pkt. 24 lit. k umowy ramowej
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2016
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2017
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2018
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2019