Informacja nt. operacji własnych.

Chojnice, 02.07.2018 r.

W poniższym linku zamieszczamy pełną informację o zamiarze realizacji operacji własnej 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru”
informacja-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej-przedsiewziecie-1-2-2

W poniższym linku zamieszczamy pełną informację o zamiarze realizacji operacji własnej 2.2.1 „Lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego”
informacja-o-zamiarze-realizacji-operacji-wlasnej-przedsiewziecie-2.2.1

Chojnice, 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację operacji własnej pn.
Akademia Aktywnego Seniora – Cykl warsztatów i działań edukacyjnych związanych
z aktywnością obszaru.
Cel: Umożliwienie aktywizacji i wsparcia dla grupy dewaloryzowanej – seniorów poprzez realizację działań edukacyjno-integracyjnych.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Sandry Brdy.
Wartość realizowanej operacji 50 000 zł., w tym ze środków EFRROW: 28 634 zł.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy informuje, iż w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozpoczyna realizację operacji własnej pn.
Dziedzictwo Kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy – organizacja warsztatów kulinarnych i wydanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami.
Cel: Umożliwienie promocji dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD Sandry Brdy poprzez organizację warsztatów kulinarnych oraz wydanie regionalnej książki kucharskiej.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „Sandry Brdy.
Wartość realizowanej operacji 55 000 zł., w tym ze środków EFRROW: 31 815 zł.

Chojnice, 11.03.2019 r.
Nabór uczestników do projektu pt. Akademia Aktywnego Seniora”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. Do udziału w projekcie zapraszamy seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia oraz posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy: wiejskiej Chojnice, Konarzyny, Brusy, Czersk, Lipnica. Więcej informacji w linku.

Chojnice, 16.08.2019 r.
Nabór uczestników do projektu pt. Dziedzictwo Kulinarne obszaru LGD Sandry Brdy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy ogłasza nabór do projektu pn. Dziedzictwo Kulinarne obszaru . Do udziału w projekcie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia gmin obszaru LGD Sandry Brdy Więcej informacji w linku.