Relacja ze spotkania pt. „Koncepcja Smart Villages”

Data publikacji 20.12.2019 r.

W dniu 13 grudnia br. w siedzibie LGR Mòrénka w Charzykowach odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji Smart Villages (Inteligentne wsie) .
Jest to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE.
Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi.
Spotkanie poprowadził nowy wiceminister rolnictwa dr Ryszard Kamiński, który w resorcie będzie zajmował się tematyką związaną z rozwojem obszarów wiejskich, mechanizmami wspólnej polityki rolnej, nauką i doradztwem rolniczym. Poniżej udostępniamy podstawowe materiały informacyjne oraz fotorelację ze spotkania.

Spotkanie w temacie polityki senioralnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy oraz Powiat Chojnicki zapraszają na spotkanie dotyczące polityki senioralnej, prowadzone przez Panią Barbarę Bałkę – pełnomocnika Marszałka woj. pomorskiego ds. polityki senioralnej.
Adresaci spotkania:  osoby pracujące w instytucjach publicznych,  przedstawiciele i członkowie organizacji pozarządowych oraz inne podmioty i osoby zainteresowane tematem polityki senioralnej.
Program:
– polityka senioralna w województwie pomorskim,
– instrumenty wsparcia Seniorów.
Spotkanie odbędzie się 29.11.2019 (piątek) w godzinach 11:00 do 13:00 w Chojnicach,
Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, ul. Józefa Piłsudskiego 30A (sala konferencyjna – parter).AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

W dniu 21.10.2019 r. w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym odbyło się ostatnie wydarzenie w ramach operacji własnej LGD Sandry Brdy pn.: „Akademia Aktywnego Seniora”. W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć i wyjazdów integracyjno – edukacyjnych skierowanych dla Seniorów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy integracyjno – edukacyjne (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, wyjazdy lokalne) oraz zajęcia w obszarach: zdrowie i uroda, kultura oraz edukacja.

Operacja własna LGD Sandry Brdy pn. „Akademia  Aktywnego Seniora” – mająca na celu realizację cyklu warsztatów oraz wyjazdów edukacyjno–integracyjnych włączających społeczność grupy defaworyzowanej seniorów,  finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.