Warsztat analityczno – refleksyjny

Data publikacji: 14.01.2020

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, jak również mieszkańców obszaru objętego LSR , a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy.
Zakres tematyczny warsztatu znajduje się pod wskazanym linkiem:
-materiały warsztaty analityczno – refleksyjny.